Daně - a jak na ně?

Daně - a jak na ně?

22.5.2018 | Ing. Ivana Zemanová

O tom, jaké kroky musí zvládnout každý začínající podnikatel, si dnes na „vlastní kůži“ vyzkoušeli žáci 2. ročníku. Navštívili jsme živnostenský odbor MÚ Litomyšl, kde lze ohlásit živnost, případně požádat o koncesi. Už víme, že např. Tatér musí mít živnost, v oboru -„Činnosti, při kterých je porušována integrita kůže“ a navíc musí splňovat i předepsanou odbornou způsobilost. ...

Další naše kroky vedly na Finanční úřad, který spravuje, vyměřuje, kontroluje a vymáhá daně. Zde nám vedoucí vyměřovacího oddělení přiblížil agendu daní a proces registrace nového poplatníka. Žáci se např. dozvěděli, že daňové příjmy pocházejí zhruba ve stejné míře z nepřímých a přímých daní, a také, že vybraná daň z nemovitých věci, celá přechází do rozpočtů obcí.

Věřím, že získané informace rozšíří všeobecný rozhled studentů v této ekonomicky složité oblasti.

Ing. Sylvia Řiháková