Další pracovní den v Londýně

Další pracovní den v Londýně

1.12.2017 | Ing. Ivana Zemanová

Zdravím opět z našeho londýnského pobytu. Dnes jsem navštívila tři společnosti, které se zabývají pronájmy nebo prodeji nemovitostí. Všechny tři studentky - Káťa, Anička a Denča - své povinnosti plní vzorně a zadané úkoly provádějí svědomitě. ...

Je znát, že každá firma přistupuje k praktikantům jinak: někteří zaměstnavatelé dají svému svěřenci na starost jen opakující se zadávání dat do počítače, jiní přemýšlejí, jak využít jejich kreativity a nadšení, a uloží jim úkoly, v nichž mohou více prokázat své dovednosti a uplatnit i své nápady. Všem stážistům přeji, ať se jim v práci daří a ať mají kolem sebe lidi, kteří jsou ochotní se jim věnovat a předávat jim své pracovní zkušenosti.

Mgr. Jana Tmejová

denisa