Česká republika - země známá neznámá

Česká republika - země známá neznámá

18.2.2011 | Mgr. Eva Krátká

V pondělí 14. 2. 2011 se 1., 2. a 3. ročníky zúčastnily v kině Sokol vzdělávacího projektu Planeta Země 3. Šlo o projekci filmu doplněného komentářem dvou přítomných autorů projektu, který byl tentokrát zaměřený na Českou republiku. Studenti se projektu zúčastnili už dříve a tentokrát si mohli zopakovat a doplnit informace o naší republice. Dozvěděli se o přírodních krásách, obyvatelstvu, nejdůležitějších hospodářských odvětvích a vybraných městech a regionech ČR. Informace, které zazněly, pro ně nebyly jistě nové, nicméně forma zpracování byla nesmírně poutavá a zajímavá. Snad jen s tou poznámkou, že autoři projektu mohli zvolit přijatelnější formu pro příslušnou věkovou kategorii.