Brána vědění otevřená

Brána vědění otevřená

4.4.2014 | Ing. Ivana Zemanová

Naše škola využila nabídky Univerzity Pardubice, Fakulty ekonomicko-správní, která v rámci projektu „BRAVO – Brána vědění otevřená“ pořádá další cyklus přednášek pro studenty středních škol, při nichž představuje nejnovější poznatky z vybraných ekonomických disciplín. Učitelé odborných ekonomických předmětů naší školy společně se studenty třetího a čtvrtého ročníku vybrali 2 témata přednášek:
1) Evropská unie – její minulost, současnost a budoucnost (přednášel Ing. Tomáš Lelek, Ph.D.)
2) České bankovnictví v kontextu EU (přednášela Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.)
Obě přednášky se uskutečnily ve čtvrtek 3. 4. 2014 v prostorách Trading Centre s.r.o. za aktivní účasti studentů třetího a čtvrtého ročníku. Studenti byli s úrovní seminářů na uvedená aktuální ekonomická témata velmi spokojeni. Sami se zapojovali do diskusí a aktivit směřujících k získání nových poznatků. Především studenti maturitního ročníku měli při diskuzích možnost ve velké míře využívat své dosavadní vědomosti z odborných školních předmětů, např. z bankovnictví a mezinárodního obchodu, což nepochybně přispělo k prohloubení jejich všeobecného přehledu a zvýšení zájmu o tuto aktuální problematiku. Oběma přednášejícími byla aktivní účast studentů Trading Centre hodnocena velmi pozitivně a poděkování za přínos celé akce patří oběma stranám – přednášejícím akademickým pracovníkům i našim studentům.
Ing. Věra Vostřelová, učitelka odborných ekonomických předmětů