Beseda s manažerem

Beseda s manažerem

12.3.2014 | Ing. Ivana Zemanová

Studentům 4. ročníku zbývá do ukončení studia na naší škole několik posledních týdnů, které se snaží využít k načerpání vědomostí potřebných k maturitě, případně k přijímacím zkouškám na VŠ.
Také v maturitním předmětu MANAGEMENT nás čeká závěrečné opakování a shrnutí učiva. Proto jsme rádi využili možnosti popovídat si s člověkem, který má manažerské zkušenosti. Dne 10.3. nás navštívil Bc. Martin Diviš, který v současné době pracuje jako ředitel nedalekého zemědělského podniku. Během dvou vyučovacích hodin jsme se dověděli mnoho zajímavého o manažerské práci, řízení podniku i přijímání nových pracovníků. Mohli jsme se také na cokoli zeptat, slyšeli jsme i řadu rad a zkušeností z praxe, proto pro nás všechny byla beseda velmi přínosná.

Mgr. Jana Vomočilová