Beseda o holocaustu

Beseda o holocaustu

5.12.2012 | Mgr. Marie Janoušková

Výročí holocaustu – beseda

Litomyšl si začátkem prosince připomíná smutné výročí – 70 let od deportace litomyšlských Židů. Pro připomenutí těchto událostí bylo uspořádáno několik akcí pro veřejnost a také žáky místních škol. Dne 30.11. studenti naší školy navštívili besedu s p. Martinem Šmokem – je konzultantem kalifornské univerzity a spolupracuje na projektu, který se zabývá sbíráním dokumentů o holocaustu.
Beseda začala úvodním slovem pana Šmoka, poté následovalo promítání ukázek ze vzpomínek pamětníků. Pro studenty i vyučující byla beseda velmi zajímavá, přínosná zejména pro výuku dějepisu a občanské nauky.
Mgr. Jana Vomočilová