Anglické divadlo

Anglické divadlo

23.4.2015 | Mgr. Jitka Tichá

V úterý jsme shlédli divadelní představení Black Peter společnosti Divadelní centrum Zlín.
Profesionální divadelní společnost zabývající se produkcí divadelních představení v anglicko-českém znění, která jsou koncipovaná jako učební pomůcka pro studenty SŠ, rozehrála před našima očima příběh člověka, který v jednom dni přišel o vše. Příběh vtipně vede k zamyšlení nad skutečnými hodnotami v životě.
Z recenzí studentů:
We visited a theatre in Lidový dům. Whole story was about a person whose name was Peter Black. This name matched the old proverb - Black Peter = everything is bad.
At one moment Peter lost everything he had had. He tried street lifestyle and found new friends among the homeless.
The story was funny and it made us laugh. (M. Madejewský, 3.A)
Mgr. Jitka Tichá