...a potřetí...přiklepnuto!

...a potřetí...přiklepnuto!

30.11.2018 | Ing. Ivana Zemanová

Studenti 2. ročníku mají za sebou netradiční zážitek. Zúčastnili se veřejné dražby movitých věcí v prostorách Finančního úřadu ve Svitavách, které byly zabaveny exekutorem z důvodu daňového nedoplatku. Dražily se motorkářské potřeby a oblečení. ...

Bohužel nastala situace, že o dražbu nebyl zájem a žádný dražitel se nedostavil. Situaci jsem zachránila já (třídní učitelka) - přihlásila jsem se do dražby jako jediný účastník a vydražila dva páry motorkářských kožených rukavic za nejnižší dražební podání.

Aby si dražbu užili i samotní žáci, licitátor jim nabídl účast na fiktivní dražbě, kde se deset studentů vžilo do role dražitelů. Dostali tabulky s čísly, fiktivní hotovost a předmětem dražby byl I-phone a X-box. Bylo to zážitkové učení hrou a všichni jsme si dražbu užili.

Ing. Sylvia Řiháková