Školné

Školné činí 16 800,- Kč za jeden školní rok a tato částka je garantována po celou dobu studia.

Školné se standardně hradí ve dvou splátkách, první splátka školného se hradí při podpisu "Smlouvy o vzdělávání", druhá splátka se hradí v lednu. Na základě osobní domluvy lze sestavit individuální splátkový kalendář se čtvrtletními či měsíčními splátkami.

Školné se hradí bezhotovostním převodem na účet školy u Komerční banky, a.s., číslo účtu 342248591/0100 (variabilní symbol = rodné číslo žáka) nebo v hotovosti  v kanceláři školy.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.