Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020

 

Přihlášky ke studiu se podávají buď do kanceláře školy (7:30 - 15:00 hod.) nebo poštou nejpozději do pátku 1března 2019. Přihlášku ke studiu obdrží zákonní zástupci na základní škole, mohou si ji stáhnout na webu TRADING CENTRE nebo ji mohou vyzvednout v kanceláři školy ve výše uvedené době.

Nevyžadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Jednotná přijímací zkouška formou písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky se koná v řádném termínu ve dnech:

Čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbového studia):

1. termín: pátek 12. dubna 2019

2. termín: pondělí 15. dubna 2019

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu se koná ve dnech:

1. termín: pondělí 13. května 2019

2. termín: úterý 14. května 2019

test

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/20

 

Kritéria přijímacího řízení

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

Obor vzdělání                                                                                                     počet

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání                                                             30 uchazečů

 

Jednotná kritéria pro uchazeče:

  • Výsledky jednotných přijímacích testů z českého jazyka a matematiky – podmínkou přijetí je dosažení alespoň 20 bodů ze 100 možných
  • Celkový průměrný prospěch ze ZŠ za druhé pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku - maximálně 25 bodů

      Tabulka pro přepočet prospěchu:

prospěch   1-1,2    1,21-1,5 1,51-2,0 2,01-2,5  2,51< 

body za 2. pol. 8. ročníku

10 8 5 2 0

body za 1. pol. 9. ročníku

15 11 7 3 0

 

  • Motivační pohovor (v češtině a v angličtině) - maximálně 10 bodů
  • Další aktivity a úspěchy ve vědomostních soutěžích, olympiádách apod. (uchazeč přiloží k přihlášce např. kopii diplomu) – maximálně 5 bodů

Maximální celkový počet je 140 bodů.

V případě stejného počtu bodů v přijímacím řízení je rozhodující nejprve výsledek jednotných testů, dále celkový průměrný prospěch ze ZŠ, výsledek motivačního pohovoru a další aktivity.

 

V Litomyšli dne 11.1. 2019                                                                      Ing. Ivana Zemanová

                                                                                                                     ředitelka školy

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.