Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Jednotná přijímací zkouška formou písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky se koná v řádném termínu ve dnech:

Čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbového studia):

1. termín: pátek 12. dubna 2019

2. termín: pondělí 15. dubna 2019

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu se koná ve dnech:

1. termín: pondělí 13. května 2019

2. termín: úterý 14. května 2019

test

Kritéria přijímacího řízení

 

Jednotná kritéria pro uchazeče:

  • Výsledky jednotných přijímacích testů z českého jazyka a matematiky – podmínkou přijetí je dosažení alespoň 20 bodů ze 100 možných
  • Celkový průměrný prospěch ze ZŠ za druhé pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku - maximálně 25 bodů

 Tabulka pro přepočet prospěchu

prospěch

1-1,2

1,21-1,5

1,51-2,0

2,01-2,5

2,51 <

2. pol. 8. ročníku

10

8

5

2

0

1. pol. 9. ročníku

15

11

7

3

0

 

  • Motivační pohovor (zjištění zájmu o studium) - maximálně 10 bodů
  • Další aktivity a úspěchy ve vědomostních soutěžích, olympiádách apod. (uchazeč přiloží k přihlášce např. kopii diplomu) – maximálně 5 bodů

Maximální celkový počet je 140 bodů.

V případě stejného počtu bodů v přijímacím řízení je rozhodující nejprve výsledek jednotných testů, dále celkový průměrný prospěch ze ZŠ, výsledek motivačního pohovoru a další aktivity.

 

V Litomyšli dne 24.1. 2018                                                                      Ing. Ivana Zemanová

                                                                                                                     ředitelka školy

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.