Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení naleznete v přiloženém dokumentu.

Výsledky přijímacího řízení
Typ dokumentu: pdf | velikost: 121.3 kB

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2018/2019

 

Počet přijímaných uchazečů v denní formě vzdělávání pro školní rok 2018/2019:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Management obchodu):  

      30 uchazečůVšichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, která se skládá z písemného testu z Českého jazyka a z písemného testu z Matematiky. Realizaci písemných testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).
Písemný test z  ČJ trvá 60 minut.
Písemný test z MAT trvá 70 minut.

Pro uchazeče se speciálně vzdělávacími potřebami je délka trvání testu navýšena dle doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Posudek je nutné odevzdat společně s přihláškou.

Termín odevzdání přihlášek pro první kolo přijímacího řízení je do 1. března 2018.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:
1. termín:   12. dubna 2018
2. termín:   16. dubna 2018

 

Pro studium není vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti.

test

Kritéria přijímacího řízení

 

Jednotná kritéria pro uchazeče:

  • Výsledky jednotných přijímacích testů z českého jazyka a matematiky – podmínkou přijetí je dosažení alespoň 20 bodů ze 100 možných
  • Celkový průměrný prospěch ze ZŠ za druhé pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku - maximálně 25 bodů

 Tabulka pro přepočet prospěchu

prospěch

1-1,2

1,21-1,5

1,51-2,0

2,01-2,5

2,51 <

2. pol. 8. ročníku

10

8

5

2

0

1. pol. 9. ročníku

15

11

7

3

0

 

  • Motivační pohovor (zjištění zájmu o studium) - maximálně 10 bodů
  • Další aktivity a úspěchy ve vědomostních soutěžích, olympiádách apod. (uchazeč přiloží k přihlášce např. kopii diplomu) – maximálně 5 bodů

Maximální celkový počet je 140 bodů.

V případě stejného počtu bodů v přijímacím řízení je rozhodující nejprve výsledek jednotných testů, dále celkový průměrný prospěch ze ZŠ, výsledek motivačního pohovoru a další aktivity.

 

V Litomyšli dne 24.1. 2018                                                                      Ing. Ivana Zemanová

                                                                                                                     ředitelka školy

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.