Maturita

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů.

Podoba MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

2 povinné zkoušky: 1. český jazyk a literatura – didaktický test (60 min.), písemná práce (90 min. + 20 min. na zadání), ústní zkouška (15 min. + 20 min. příprava)

2. cizí jazyk nebo matematika (podle výběru žáka)

Cizí jazyk: didaktický test (95 min. – z toho 35 min. poslechová část a 60 min. část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti), písemná práce (60 min.), ústní zkouška (max. 15 minut + příprava 20 minut)

Matematika: didaktický test – 105 minut

2 povinné zkoušky dle zveřejněné „Směrnice ředitelky školy k profilové části maturitní zkoušky“

Výběr: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, český jazyk a literatura, matematika, informační a komunikační technologie, dějepis, základy společenských věd, právo

Forma: ústní

 

max. 2 nepovinné zkoušky - z nabídky: cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ), matematika

max. 2 nepovinné zkoušky - nabídku stanovuje ředitelka školy – viz směrnice ředitelky školy

Pozn.: Na základě rozhodnutí ředitelky školy lze v souladu s podmínkami stanovenými vyhláškou č. 177/2009 Sb. nahradit v profilové části MZ jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nebo jednu nepovinnou zkoušku konanou z cizího jazyka výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. O toto nahrazení musí žák požádat v souladu s uvedenou vyhláškou do 31. března..

 

Důležité termíny maturitní zkoušky 2020

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce ředitelce školy, a to do 2. prosince 2019 pro jarní zkušební období 2020.

Jarní zkušební období:

Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2020:

  •  8. dubna 2020 - písemná práce z českého jazyka a literatury
  • 30. dubna 2020 - písemná práce z anglického jazyka
  •  4. - 6. května  2020 - didaktické testy

Termíny konáni ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky a profilových zkoušek pro jarní zkušební období roku 2020:

  • 18. - 22. května 2020

 

 

 

Maturitní zpravodaje

Oficiální stránky maturitní zkoušky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.