Učitelé - předměty

Mgr. Libuše Andrlová

Mgr. Libuše Andrlová

E-mail: andrlova@tradingcentre.cz

Vyučované předměty: Ruský jazyk, Anglický jazyk, Obchodní praxe v ruském jazyce, Obchodní praxe v anglickém jazyce

Vzdělání: Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta - učitelství anglického a ruského jazyka.

Praxe: 2.ZŠ Litomyšl - učitelka anglického a ruského jazyka.

Mgr. Petr Coufal

Mgr. Petr Coufal

E-mail: coufal@tradingcentre.cz

Vyučované předměty: Informační a komunikační technologie, Písemná a elektronická komunikace, Základy přírodních věd, Praxe

Vzdělání: Univerzita Palackého v Olomouci - učitelství fyziky a výpočetní techniky pro SŠ, Univerzita v Hradci Králové - učitelství fyziky a informatiky pro SŠ.

Praxe: Univerzita v Hradci Králové - lektor workshopů Otevřené laboratoře z informatiky a Využití robotických stavebnic ve výuce informatiky, lektor předmětů Programování robotických stavebnic, Modelování a simulace, ZŠ T.G. Masaryka v Litomyšli - vedoucí kroužku Lego robotiky.

Mgr. Jana Čejková

Mgr. Jana Čejková

E-mail: cejkova@tradingcentre.cz

Vyučované předměty: Anglický jazyk

Vzdělání: Masarykova univerzita v Brně, mezifakultní studium - fakulta přírodovědná, fakulta informatiky - učitelství matematiky pro SŠ, fakulta pedagogická - anglický jazyk.

Praxe: IBM Brno - IT specialista, backup shiftleader, Moravské Gymnázium Brno - výuka AJ, NIDV Brno - lektor AJ, Biskupské gymnázium Skuteč - výuka AJ, ICT, MAT, ZŠ Trstěnice - výuka AJ, ICT, MAT, Jazyková škola Akaia - výuka AJ.

 

Mgr. Marie Chválová

Mgr. Marie Chválová

E-mail: chvalova@tradingcentre.cz

Vyučované předměty: Anglický jazyk, Dějepis

Vzdělání: Masarykova univerzita v Brně, fakulta pedagogická, učitelství anglického jazyka a literatury a dějepisu.

Praxe: Lektorka anglického jazyka na Pedagogické fakultě MU v Brně, překladatelka učebních skript a materiálů pro Mendelovu univerzitu v Brně, učitelka anglického jazyka a dějepisu na ZŠ Jana Babáka v Brně.

V současné době na mateřské dovolené.

Mgr. Marie Janoušková

Mgr. Marie Janoušková

E-mail: janouskova@tradingcentre.cz

Vyučované předměty: Český jazyk, Německý jazyk, Obchodní praxe v německém jazyce

Vzdělání: Slezská univerzita v Opavě, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – český jazyk – německý jazyk.

Praxe: Vedení kurzů německého jazyka pro veřejnost, spolupráce s cestovní agenturou Lázeňské pobyty.

Mgr. Martin Klejch

Mgr. Martin Klejch

E-mail: klejch@tradingcentre.cz

Vyučované předměty: Matematika, Ekonomika, Praxe, Základy přírodních věd, Tělesná výchova

Vzdělání: Ostravská univerzita v Ostravě, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů.

Praxe: Koordinátor sportovních aktivit, tenisový a florbalový trenér.

Mgr. Eva Krátká

Mgr. Eva Krátká

E-mail: kratka@tradingcentre.cz

Vyučované předměty: Hospodářský zeměpis

Vzdělání: Masarykova univerzita v Brně, filozofická fakulta, obor německý jazyk a literatura – pedagogika, specializační studium výchovného poradenství, Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta - anglický jazyk, Státní jazyková škola v Brně – španělština, Instituto de Lenguas Moderna v Palma de Mallorca - španělština, vzdělávací centrum Profit klub v Hradci Králové - absolvování kurzu a získání licence průvodce cestovního ruchu.

Praxe: Průvodkyně cestovního ruchu, VOŠP a SPgŠ - učitelka AJ.

Mgr. Ivan Nicholas Pachl

Mgr. Ivan Nicholas Pachl

E-mail: pachl@tradingcentre.cz

Vyučované předměty: Anglický jazyk

Vzdělání: Univerzita Pardubice, fakulta filozofická - učitelství anglického jazyka.

Praxe: Gymnázium Litomyšl, Střední zahradnická a technická škola Litomyšl - lektor - rodilý mluvčí.

Mgr. Marie Pecháčková

Mgr. Marie Pecháčková

E-mail: pechackova@tradingcentre.cz

Vyučované předměty: Český jazyk, Německý jazyk, Právo, Dějepis, Občanská nauka

Vzdělání: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, fakulta pedagogická - učitelství pro střední školy, obor NJ - dějepis, Univerzita Palackého v Olomouci, fakulta pedagogická - rozšiřující studium českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ.

Praxe: Učitelka NJ a  dějepisu na Gymnáziu Milevsko, učitelka NJ na ZŠ Trstenice, externí překladatelka pro agentury Včelička, CEET a AZRA.

Ing. Sylvia Řiháková

Ing. Sylvia Řiháková

E-mail: rihakova@tradingcentre.cz

Vyučované předměty: Účetnictví, Finance a bankovnictví, Praxe

Vzdělání: Ekonomická univerzita v Bratislavě, fakulta hospodářské informatiky, obor Hospodářská informatika a účetnictví, specializace Účetnictví a auditorství.

Praxe: MGS-ŽAVES Bratislava-asistentka hlavní účetní, Slovenská spořitelna-bankovní jednatel, vedoucí filiálky, Ústřední daňové ředitelství Bratislava-kontrolorka, Finanční ředitelství-správce daně, OA Svitavy-učitelka odborných předmětů, lektorka rekvalifikačních kurzů účetnictví.

Mgr. Jan Šmíd

Mgr. Jan Šmíd

E-mail: smid@tradingcentre.cz

Vyučované předměty: Anglický jazyk

Vzdělání: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, pedagogická fakulta - učitelství anglického jazyka.

Praxe: ZŠ Horažďovice, VOŠ a SPŠ Strakonice, Jazyková škola Transperfekt, Jazyková škola Miramare, Střední škola služeb a cestovního ruch v Olomouci - učitel anglického jazyka, Skotsko - manažer usedlosti.

Mgr. Jitka Šrámková

Mgr. Jitka Šrámková

E-mail: sramkova@tradingcentre.cz

Vyučované předměty: Ruský jazyk, Seminář z ruského jazyka

Vzdělání:  Univerzita Palackého v Olomouci - filozofická fakulta - učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - ruský jazyk - dějepis.

Praxe: Gymnázium Lanškroun, SPŠ a SOU Lanškroun, ZŠ Lanškroun - učitelka, Mirva s.r.o. - asistentka 

Mgr. Jana Tmejová

Mgr. Jana Tmejová

E-mail: tmejova@tradingcentre.cz

Vyučované předměty: Anglický jazyk, Seminář z anglického jazyka

Vzdělání: Masarykova univerzita v Brně, fakulta pedagogická, učitelství anglického jazyka a literatury a hudební výchovy.

Praxe: Lektorka anglického jazyka na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice.

Bc. Dagmar Betty Vaněk Bradáč

Bc. Dagmar Betty Vaněk Bradáč

E-mail: dbbradac@gmail.com

Vyučované předměty: Anglický jazyk, Seminář z anglického jazyka

Vzdělání: College of Dupage, USA - Associate Degree - Humanitní studie, Univerzity of Illinois at Chicago - Výuka anglického a španělského jazyka  s praxí.

Praxe: 1. ZŠ a 3. ZŠ v Litomyšli - lektor - rodilý mluvčí.

Mgr. Jana Vomočilová

Mgr. Jana Vomočilová

E-mail: vomocilova@tradingcentre.cz

Vyučované předměty: Německý jazyk, Dějepis, Management, Společenská kultura

Vzdělání: Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové, pedagogická falulta, obor – učitelství – německý jazyk – dějepis.

Praxe: Průvodkyně cestovního ruchu, vedení kurzů německého jazyka pro veřejnost.

Zástupkyně ředitelky školy.

Ing. Ivana Zemanová

Ing. Ivana Zemanová

E-mail: zemanova@tradingcentre.cz

Vyučované předměty: Ekonomika, Marketing

Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta národohospodářská, obor finance, Univerzita Palackého v Olomouci, pedagogická fakulta, doplňující pedagogické studium pro absolventy vysokých škol.

Praxe: Komerční banka - investiční poradce, OA a VOŠ Svitavy - učitelka odborných předmětů.

Ředitelka školy.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.