Projekty

Schválené projekty pro školní rok 2017/18

 

Programu Erasmus+, Projekt Professional competences in Europe , registrační číslo projektu: 2017-1-CZ-01-KA102-034522:

Škola získala  grant ve výši 49 430 EUR, ze kterého  jsou financovány zahraniční stáže pro 15 studentů do Anglie (v listopadu 2017) a 10 studentů do Rakouska (v dubnu 2018).  Zahraničními partnery jsou ADC College v Londýně a Mozarthaus Vienna ve Vídni.

 

Erasmus+

 

 

Projekt „Moderní výuka na TRADING CENTRE v Litomyšli“, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004963:

Od 1. 9. 2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 354.891,- Kč hradíme tyto aktivity:

Zapojení ICT technika do výuky na SŠ

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

OP VVV

 

Projekt „Bezpečné klima v českých školách“:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 výzvu „Bezpečné klima v českých školách“ (č.j. MSMT-11483/2016-2).

Z finančních prostředků ve výši 30 500,- Kč hradíme aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování pro období 2017-2020.

msmt

 

Připravované projekty pro školní rok 2018/19

V letošním školním roce jsme navázali spolupráci se třemi novými rakouskými partnery: firmou Austraining, která se zaměřuje na realizaci projektů EU, firmou Philla Design, zabývající se webovým a interiérovým designem a 3D vizualizacemi a firmou Volkskundemuseum, která podniká v oblasti kultury a životního prostředí.

V nové žádosti o grant v rámci programu Erasmus+ jsme tak kromě stávajích partnerů v Anglii a Rakousku rozšířili síť o další firmy, ve kterých budou moci naši studenti v zahraničí praktikovat.

Pokud nám Dům zahraniční spolupráce žádost schválí (a to se dozvíme až koncem školního roku), budeme moci příští školní rok vyslat do Anglie a Rakouska celkem 30 osob.

Erasmus+

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.