Projekty

Schválené projekty pro školní roky 2019/20 a 2020/21

 

Erasmus+

Projekt "Pracovat a učit se v Evropě" (reg. č. 2019-1-CZ 01-KA102-060349): 

grant ve výši 23 593 EUR v rámci programu Erasmus+ na dva běhy zahraničních stáží do Milána.

 • 1. běhu se zúčastní 10 žáků, délka mobility bude 14 dní.
 • 2. běhu se zúčastní 1 žák, délka mobility bude 3 měsíce.

 

Projekt "Our Spanish experience" (reg. č. 2020-1-CZ01-KA102-077319): 

grant ve výši 31 800 EUR v rámci programu Erasmus+ na dva běhy zahraničních stáží do Barcelony.

 • 1. běhu se zúčastní 10 žáků, délka mobility bude 14 dní.
 • 2. běhu se zúčastní 2 žáci, délka mobility bude 3 měsíce.

 

Akreditace Erasmus (reg. č. 2020-1-CZ01-KA120-VET-094187):

Na základě výsledků hodnocení a jednání Schvalovací komise programu Erasmus+ byla naší škole schválena žádost o udělení akreditace. Udělením akreditace Erasmus se potvrzuje, že TRADING CENTRE sestavila Plán Erasmus pro realizaci vysoce kvalitních mobilit a má dostatečnou provozní a odbornou kapacitu pro jeho realizaci. 

Co to pro nás znamená? 

 • pravidelné financování zahraničních stáží v průběhu let 2021 – 2027, 

 • naši žáci budou moci v těchto letech vykonávat odborné praxe v zahraničí, 

 • absolventi mají možnost vycestovat na tříměsíční stáž do vybrané země EU, 

 • učitelé se mohou dále vzdělávat v cizích jazycích nebo odborné sféře v partnerských zemích EU. 

 

Projekt "Podpora společného vzdělávání na TRADING CENTRE Litomyšl" (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016359)

OP VVV

Od 1. 9. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_065 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 406.784,- Kč hradíme tyto aktivity:

 •  Zapojení ICT technika do výuky v SŠ
 •  Využití ICT ve vzdělávání v SŠ
 •  Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 •  Projektový den mimo školu