Školné a stipendium

ŠKOLNÉ

Roční školné je stanoveno na částku 16.800,- Kč. Splátky probíhají standardně ve dvou termínech (v případě potřeby je možno dohodnout měsíční splátky):

1. ročník:

- 1. pololetí splatnost při podpisu smlouvy

- 2. pololetí splatnost k 15. lednu

  2., 3. a 4. ročník:

 - 1. pololetí splatnost k 15. červnu

 - 2. pololetí splatnost k 15. lednu

Školné je možno hradit hotově v kanceláři školy nebo bankovním převodem na účet školy.

Číslo účtu: 342248591/0100

Variabilní symbol: rodné číslo žáka (do zprávy pro příjemce, je-li to možné, uveďte i jméno a příjmení žáka).

 

STIPENDIUM

1. Prospěchové stipendium

A) Prospěchové stipendium ve výši 1 000 Kč  bude přiznáno každé pololetí žákům za splnění následujících kritérií:

- prospěch v každém hodnoceném pololetí příslušného školního roku do průměru 1,5 s konstatováním, že žák prospěl s vyznamenáním,

- žákovi nebyla v daném období hodnocení uložena žádná kázeňská opatření,

- žák nemá neomluvenou absenci,

- stipendium se neposkytuje žákovi, který v hodnoceném pololetí přerušil studium,

B) Jednorázové prospěchové stipendium ve výši 5 000,- Kč bude poskytnuto žákům, kteří po celou dobu studia ve škole dosahovali prospěchu „prospěl s vyznamenáním“ a současně s vyznamenáním složili i maturitní zkoušku.

2. Mimořádné stipendium

Mimořádné stipendium se poskytne žákům na základě mimořádných úspěchů, umístění v různých soutěžích a za jiné aktivity, kde žák úspěšně reprezentuje školu na veřejnosti. Návrhy na mimořádné stipendium doporučují třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů.

Kritéria pro přiznání stipendia:

 - žák nemá neomluvenou absenci,

 - žákovi nebyla v daném období hodnocení uložena žádná kázeňská opatření,

 - stipendium se neposkytuje žákovi, který v hodnoceném období přerušil studium.

3. Sourozenecké stipendium

Sourozenecké stipendium se poskytne žákům v případě, že na škole studuje starší sourozenec nebo v případě, kdy starší sourozenec studium na škole řádně ukončil. Sourozenecké stipendium má podobu slevy na školném ve výši 50 %.

 4. Zaměstnanecké stipendium

Stipendium se přiznává dítěti zaměstnance, který je zaměstnán v SSOŠ TRADING CENTRE v hlavním pracovním poměru. Zaměstnanecké stipendium má podobu slevy na školném ve výši 50 %.

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.