Program eTwinning - komunita škol v Evropě

Co je eTwinning

eTwinning je aktivita Evropské komise zaměřená na online spolupráci mezi školami, vzdělávání a vzájemnou komunikaci evropských učitelů realizovanou na portálu www.etwinning.net. V jednotlivých zemích jsou za činnost eTwinningu zodpovědná Národní podpůrná střediska. V České republice je Národním podpůrným střediskem Dům zahraniční spolupráce, který je jedinou organizací oprávněnou šířit informace o aktivitě eTwinning v ČR, poskytovat poradenství a realizovat informační a metodické semináře a konference. 

etw2

Projekt "How different are we actually?"

V letošní školním roce se naše škola zapojila do mezinárodního projektu eTwinning. Jeho hlavním cílem je spolupráce žáků z různých států světa na tvorbě vlastních projektů. Mezi školami tak vzniká partnerství, jehož spojovacím článkem je vzájemná aktivita. V průběhu podzimu jsme vyhledali partnera - střední školu v Turecku - a navrhli jsme podobu projektu. Náš návrh byl schválen Národní agenturou a tak jsme na něm mohli začít  pracovat...

Do projektu nazvaného „How different are we actually?“ jsou zapojeni studenti druhého ročníku a pracují na něm zejména při hodinách anglického jazyka, protože angličtina je hlavním prostředkem pro komunikaci. Aktivity realizované v rámci projektu se ale dotýkají i ostatních předmětů, neboť studenti mají možnost vkládat do speciálně upraveného virtuálního prostředí Twinspace materiály, prezentace, obrázky či videa a v zabezpečeném prostředí chatovat s tureckými studenty. 

S partnerskou školou porovnáváme rozdíly mezi Českou republikou a Tureckem v oblastech sportu, školství, stravování, životního stylu apod. Tato témata si studenti navrhli sami a jejich přání respektujeme, protože chceme, aby pro ně byl projekt co nejzajímavější. Přínos vidíme zejména v tom, že se studenti blíže seznamují s jinou kulturou, hledají odlišnosti i podobnosti v obou zemích, což přispívá k lepší informovanosti, otevřenosti vůči rozdílům, lepšímu chápání dané kultury a hlavně k odbourání předsudků, které se šíří všemi formami masové komunikace a slouží k manipulaci veřejného mínění. Studenti mají možnost navázat spolupráci či přátelství s tureckými studenty, které pro ně může být prospěšné i do budoucna. Projekt bude ukončen v červnu 2017.  etw

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.